Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Expressió artística

Taller expressió artística

La finalitat principal de l’activitat d’Expressió Artística és ensenyar a les internes a expressar-se a través de l’art.

Reben classes de dibuix al natural, treballen valors i expressen emocions fent servir  com a tècniques el dibuix i l’aquarel·la.

Monitora expressió artística CP Dones Barcelona