Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

General

Eleccions de les delegades per a la Comissió General del Centre!

El dia 15 de març, les noies del C.P Dones vam poder votar a una interna, perquè ens representés a la Comissió General del Centre.

L’escollida exercirà de delegada i donarà veu a totes les internes a les reunions de la comissió.

Anem avançant, noies!