Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Mares

Reportatge a BTV: Viure la maternitat a la presó

Font original:

https://beteve.cat/societat/mares-wad-ras-escola-bressol-cobi/?utm_medium=social&utm_source=whatsapp&utm_campaign=beteve