Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Esdeveniments General

XERRADA (ÀGORA) DELS PROFESSIONALS DEL SINDIC DE GREUGES AL CP DONES DE BARCELONA.

El 23/05/2017, es va aprovar la resolució per la qual es crea l’Estructura de Drets Humans de Catalunya, d’acord amb els principis i requisits internacionals, per promoure i protegir els drets humans al nostre territori.
Per aquest objectiu el Síndic de Greuges disposa de les competències, i els mitjans suficients, i amb experiència a nivell nacional i internacional. I promou aquest projecte amb la col•laboració del (IDHC).
Per tant, i arran d’aquesta premissa, els professionals d’aquesta entitat estan fent unes intervencions (àgores), als centres penitenciaris de Catalunya. I el dia 23 de maig de 2019, van fer una àgora de dues hores al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. Va ser una experiència molt interessant, donat que van participar un grup important d’internes i alguns professionals de la institució.

L’exposició dels professionals de la sindicatura de  Greuges eren interpel•lats per les internes i professionals, amb l’idea de resoldre qualsevol problema entre el personal docent i el discent (funcionari/interna). I en la mateixa línia ,trobar eines per millorar aquesta relació, amb l’idea de proposar crear eines adients si fos necessari.
Per tant, concloíem que va ser interessant portar aquesta iniciativa , i molt be rebuda per tots els professionals i internes.