Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

General

La mujer sola. Factoria Cultural Martinez

El 23 de novembre, dins les Jornades per a l’eliminació de la violència masclista, la companyia Factoría cultural Martínez va representar al centre l’obra Una mujer sola,  de Dario Fo.  És la història d´una dona entre tantes, que normalitza la violència masclista que rep per par del seu marit.

L´escena es desenvolupa a la sala d´actes i un cop més volem lluitar contra la violència masclista.

Agraïm l´actuació de l´actriu.

R.P