Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Expressió artística

TALLERS DIBUIXAR JUGANT

Intentan dibujar apoyando la muñeca sobre una pelota de tenis

Sólo pùeden dibujar cuando no tocan el suelo, para dibujar hay que saltar

Dibujo en equilibrio  con una pareja, unidas  por una goma elástica

Experimentando con las pelotas de pilates