Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Biblioteca

Manifest  25 de novembre de 2021

Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es urgente que dejemos de reivindicar este día porqué las cosas han cambiado. Pero aún nos queda lucha.

Desde el Centro de Dones nos sumamos a todas las mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres. Hoy, como cada día, decimos basta.

Es cierto que en la sociedad la legislación trata de proteger a las mujeres y las escuelas encaran la educación a erradicarlo pero a pesar de todo, es insuficiente.

Cap home és més que una dona i cap dona és més que un home. Ningú ha de tenir més veu o la veu més alta. Malauradament això no és així.

Tenim un llinatge cultural patriarcal i androcèntric que genera que els homes adoptin una posició dominant i la dona quedi relegada a una posició de submissió. Un entramat cultural que provoca que trencar aquests rols com a dones sigui un martiri.

La violència no és només física, la violència és també psicològica. Cada crit, cada desvaloració, cada falta de respecte… no hi ha dret que cap dona hagi de suportar aquestes situacions. I fins que no prenguem consciència d’aquesta desigualtat, es seguirà invisibilitzant a les dones i tota la violència que ens envolta, se’ns seguirà culpabilitzant afectant a la nostra autoestima i es seguirà invalidant tota la por que ens envaeix en el dia a dia.

Nos queremos diversas, libres, rebeldes, seguras y vivas para asegurar nuestros derechos y transformar la realidad. Seguiremos trabajando día a día para erradicar todas estas injusticias. Apostamos por una sociedad feminista que respete la diversidad y a todas las personas, sin distinción de su sexo, orientación sexual, nacionalidad, creencias políticas o religiosas.

Quina és la feina aquí? Prendre consciència. El més important és saber identificar quan existeix aquest maltractament psicològic i fer servir les eines que hem après. No permetre-ho, ja que del maltractament psicològic al físic hi ha una distancia molt curta i de la violència física a la de mort d’una dona, encara més.

¡Ni una más! ¡Ni una menos!

¡Nos queremos vivas!