Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Formació Professional General

Vals més del que et penses

Torna l’assignatura d’Edició de vídeo a les classes d’informàtica del CIRE i aquest és el primer vídeo després d’aprendre el funcionament bàsic del programa.

Inspirat en vídeos que hem vist durant les primeres classes i amb un guió de l’alumna protagonista i amb la col·laboració de totes aquest és el resultat.

L’idea que hi ha al darrera és que, a vegades, la nostra veu interior, si no la escoltem de manera crítica, ens pot danyar la nostra autoestima. Escoltem-nos amb tendresa i amor.

Enric

Tècnic de formació del CIRE