Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Formació Professional General

No estàs sola

Amb aquest vídeo que hem fet a la classe d’Edició de vídeo a l’aula de formació en Ofimàtic volem parlar de la salut mental i del suïcidi. És una versió d’un anunci fet pel Norwich City Football Club en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental del 2023 Una prova de la implicació de les alumnes amb el tema és que no vam haver de repetir cap de les 5 preses de que consta el vídeo.