Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Amics Esdeveniments General

Exposició simultània: Objecte d’Estudi

El passat dimecres 19 de juny a les 18h es va inaugurar el resultat d’un projecte artístic cocreatiu que s’ha desenvolupat amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Direcció General de Serveis Penitenciaris. Les autores, Laia Moreto i Sara Sánchez, han creat de forma conjunta un procés fotogràfic d’enviament d’imatges entre l’interior i l’exterior de la presó, amb el títol Fer Casa.

L’exposició s’ha plantejat per ser vista en dos espais simultàniament: el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona   i la Galeria dels Àngels -Espai 2-. L’obra romandrà exposada fins el dia 26 de juny, tant a la presó com a la galeria.

El projecte ha partit del dilema entre la necessitat de presència i la cerca de la intimitat de les internes en l’entorn del centre, condicionades per les privacions d’elements quotidians que comporta. La fotografia ha estat un recurs per creuar l’intramur i l’extramur. Una forma de desafiar la deslocalització que suposa l’estança al centre penitenciari.