Aquest lloc està fet per gent imperfecte i en som perfectament conscients...gràcies per la teva comprensió!

Esport

PROJECTE READY GO

Ready Go és un projecte de recerca europeu en el que les diferents institucions penitenciàries del respectiu països que hi col·laboren, treballen amb l’objectiu de poder millorar l’intervenció esportiva al Centres Penitenciaris. A través d’enquestes fetes a interns/es i d’un treball d’observació i aplicació de diferents indicadors esportius, es vol estudiar quins esports o activitats físiques ajuden a la reahabilitació i quins són els valors que es transmeten mitjançant la pràctica esportiva. i això es realitza amb la participació del tècnics esportius de cada centre.

Mariona

Tècnic d’esports C.P. Dones